POREZI

 

 

Kako  bi država opstala i mogla plaćati sve  službe i institucije mora od građana i poduzeća ubirati porez. Države se razlikuju po načinu i obimu kako ubiru porezna davanja. U kulturnim i civiliziranim  zemljama porezom se regulira socijalna sfera društva , pomažu se socijalno ugroženi , stimulira se natalitetna politika , odvaja se za kulturu , znanost , šp
ort … Zemlje koje na takav način ubiru poreze su uglavnom prosperitetne i zemlje blagostanja  gdje građani imaju sigurnost posla i kada ostanu bez istog  sigurnost socijalnih naknada za nezaposlene. … U takvoj se državi potiču zapošljavanja  raznim  olakšicama , dotacijama , ali se zato oporezuju oni koji imaju više , koji zarađuju više. Viši su porezi na robe i materijalna dobra  višeg standarda. Posebni porez plaćaju obitelji bez djece , a najviše odvajaju neoženjeni odnosno samci . Kakovo je stanje u našoj državi  pa da onda vidimo da li smo demokratska i civilizirana zemlja  ili poludivlji Rađastan.  

 

Država koja stalno cvili da nema novaca za ništa , ne želi jednostavno proširiti svoju poreznu bazu na šire slojeve  društva , na one koji su za desetke  godina stekli milijarde u nekretninama , a nemaju argumente u pravnom poretku zemlje. Zašto jednostavno ne prepišemo porezne zakone Njemačke , Austrije , Švicarske? Što nas prijeći u tome ? Rekao bih lopovluk !  Tajkuni koji su donatori strankama , a time su i vlasnici , odnosno suvlasnici velikog biračkog tijela  velikih stranaka , jer ruku na srce naši će ljudi i dalje glasovati  kao zombiji i ne gledajući i ne propitujući što stranke nude  , što su do sada tokom prijašnjih mandata učinile i kakvi su im ljudski resursi da to što obećavaju  stvarno mogu i provesti. I na kraju moram reći još i ovo: hrvatska država , bolje rečeno  vlast svoje građane  smatra lopovima , ne dozvoljava da im  porezni savjetnici ( štojerberateri) obračunavaju godišnja porezna davanja  odnosno povrat previše uplaćenog poreza , već to čini  porezna uprava kao pravedni arbitar , i kao i obično  taj je izračun uvijek na štetu građana  ili lokalne samouprave. Ali dok smo šutljiva većina  koja misli da je svaka vlast od Boga dana , moramo se tješiti  onom  romsko-srpskom pjesmom;  “nemoj da brigaš , brigaš , život se stara , dok je ljudi bit će i para….” kako za koga dodao bih ja.

 

Štef  

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.