Početna konferencija projekta PRO HEALTH for Roma

U petak je u prostorijama Međimurske županije održana početna konferencija projekta „PRO HEALTH for Roma“ koji okuplja čak osam provoditelja među kojima je i Grad Čakovec. Cilj projekta je poboljšati pristup romskog stanovništva zdravstvenim uslugama, u ciljanim područjima Međimurske županije i Sremske Mitrovice. Romsko stanovništvo smatra se jednim od najugroženijih u Europi, a jedan od glavnih čimbenika koji utječe na kvalitetu života i osnaživanje romske populacije u široj zajednici je otežan pristup zdravstvenoj skrbi. Na temelju dostupnih istraživanja za Hrvatsku i Srbiju, osobe romske nacionalnosti često nisu registrirane u sustavima obveznog zdravstvenog osiguranja, nemaju pristup zdravstvenim sustavima, doživljavaju diskriminaciju i nedostaju im konkretna znanja o preventivnim mjerama kao i njihovim osnovnim pravima na zdravstvenu skrb.

     Nizom aktivnosti u sklopu ovog projekta, pokušat će se osvijestiti romsku populaciju o pravovaljanoj zdravstvenoj skrbi, a samim time i produžiti njihov životni vijek koji je u prosjeku za 10 godina kraći od ostataka stanovništva u Europi. Tako će se angažirati suradnici, odnosno posrednici između zdravstvenih ustanova i romskog stanovništva, planirana je i obuka zdravstvenih radnika radi lakšeg svakodnevnog rada s pacijentima pripadnicima romske zajednice, osnivanje terenskih timova, kao i izrada studije izvedivosti za besplatne usluge prijevoza te izrada mjera akcijskog plana koje se odnose na zdravstveno uključivanje Roma. Sve mjere biti će uključene u regionalne akcijske planove za Međimursku županiju i Sremsku Mitrovicu kako bi se uskladile s Okvirom Europske unije za nacionalne strategije integracije Roma.

      Na početnoj konferenciji među govornicima bio je i zamjenik gradonačelnika Grada Čakovca Zoran Vidović koji je naglasio kako se u jedino romsko naselje na području Grada, naselje Kuršanec Lug, kontinuirano ulaže te se radi na njegovom razvoju. Podržao je projekat „HEALTH FOR Roma“ te najavio kako će i Grad Čakovec svojim uključivanjem u njegovu provedbu, pridonijeti poboljšanju kvalitete života te zdravstvene skrbi Roma sa svog područja. Uz Grad Čakovec i Međimursku županiju, partneri projekta koji će trajati godinu dana, su i Liječnici svijeta, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Crveni križ Srbije, Crveni križ Sremska Mitrovica, Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. te Centar za ekonomsko unapređenje Roma.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *