Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama 26 lipanj.

Zlouporaba droga  vodeći je uzrok obolijevanja i smrtnosti  kod mladih u razvijenim  zemljama, povezan s brojnim nesrećama, duševnim poremećajima i bolestima te drugim zdravstvenim i socijalnim problemima te rizičnim ponašanjima.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 1987. g.  proglasila 26.lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama želeći time ukazati sveukupnoj javnosti na taj sve veći i rastući javnozdravstveni problem s ciljem jačanja svih struktura i institucija koje doprinose smanjenju ovog problema i rade na uspostavljanju društva u kojem neće biti zlouporabe droga.

Sredstva ovisnosti ili, kako ih u žargonu češće nazivamo –  droge, tema su koja redovito privlači pažnju javnosti. Dijelom zbog svojeg doista jako štetnog učinka po osobe koje postanu ovisne, a dijelom i zato jer su to poremećaji koji zadiru u zdravlje populacije na koju

smo najosjetljiviji, a to su naša djeca i mladi. Rješavanje ovog problema zahtijeva angažiranje svih institucija i struktura društva, kao i cjelokupne javnosti.

 

Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zlouporabe droga – 26. lipnja, održat će se u romskom naselju Orehovica u ponedjeljak 26.6.2017. u 11 sati  zajedničkom terenskom akcijom Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Međimurske županije, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Policijske uprave međimurske i školskih preventivnih programa. Uz podjelu edukativnih materijala i dogovaranje nastavka preventivnih aktivnosti, građanima će biti omogućen izravan kontakt sa stručnjacima koji se bave prevencijom i tretmanom problema ovisnosti.

 

U ZZJZ MŽ prevenciju i tretman ovisničkih ponašanja obavlja Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u kojoj uz stalno zaposleni tim kojeg čine liječnica školske medicine, psihologinja i medicinska sestra, kao vanjski suradnici rade i psihijatar, dvije socijalne pedagoginje i socijalna radnica, a ističemo i dobru i kvalitetnu suradnju s ostalim zdravstvenim ustanovama i ordinacijama opće medicine, pravosudnim sustavom, PUM, CZSS, školama te  udrugama koje se bave ovisnicima.

Epidemiološki podaci:

 

Prema World Drug Report 2017. procjenjuje se da je 1 od 20 odraslih osoba  u dobi od 15-64 godina u protekloj godini barem jednom uzela neku drogu. Također se procjenjuje da oko 29,5 milijuna ljudi u svijetu pati od bolesti ili poremećaja uzrokovanih uzimanjem droga, a 12 milijuna njih uzima drogu intravenskim putem. Oko 1.6 milijuna intravenskih korisnika droga zaraženo je HIV infekcijom.

 

Iako relativno stabilna, još uvijek je visoka uporaba droga i u europskom okruženju, procjenjuje se da je gotovo četvrtina odrasle populacije u Europskoj uniji barem jednom u životu uzela neku nezakonitu psihoaktivnu tvar. Prema izvješću Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama 2017., i dalje se bilježi  smanjenje broja novih heroinskih ovisnika, ali i dalje je veoma visoka uporaba kanabisa, a posebno zabrinjava pojava i korištenje novih sintetičkih droga.

Iz podataka nacionalnog Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga koji se vodi pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, vidljivo je da je u Hrvatskoj u 2016. godini bilo na liječenju zbog ovisnosti 7.199  osoba, što predstavlja simboličan pad u odnosu na broj  liječenih prethodne godine (7.533). Praćenjem u Registru vidimo da djelovanje sustava za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnika uspijeva ovisnike zadržati sve duže u tretmanu, što doprinosi smanjenju „regrutiranja“ novih ovisnika, posebno o opijatima. Protekle godine se u sustavu bilježi 190 novopridošlih ovisnika o opijatima što ukazuje da je liječenje djelotvorno i da heroinski ovisnici nisu prepušteni ulici i kriminalnom miljeu te ne „proizvode“ nove heroinske ovisnike.

 

Većinu liječenih osoba čine muškarci, a omjer liječenih muškaraca i žena iznosi 4,8 : 1. Među njima najveći udio čine nezaposlene osobe, a zamjećuje se i to da većina živi u istom kućanstvu s roditeljima. Prosječna dob liječenih osoba iznosi 36,9 godina, a prosječna dob umrlih zbog uzimanja droge je 41,4 godine. Prosječna dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva iznosi 16 godina, a prosječna dob prvog uzimanja heroina je 20 godina. Od početka uzimanja nekog psihoaktivnog sredstva do dolaska na liječenje obično prođe 10 godina.

 

Stopa liječenih osoba zbog zlouporabe droga u odnosu na 100 000 stanovnika u dobi od 15.-64. godine za Hrvatsku iznosi 250,2, a stopa liječenih zbog ovisnosti o opijatima iznosi 208,4. Po stopi ukupno liječenih ovisnika u Hrvatskoj i dalje prednjači Istarska županija (514,8), slijedi ju Zadarska (482,7), Šibensko-kninska (445,4), Grad Zagreb (382,2) te Primorsko-goranska županija (331,6).

Međimurska županija je sa stopom ukupno  liječenih od 162,7 i liječenih zbog ovisnosti o opijatima 122,3 ispod hrvatskog prosjeka.

Ukupan broj liječenih ovisnika u našoj Djelatnosti za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u prošloj godini bio je 99 (muških 81, ženskih 18), a od tog broja je 75 ovisnika o opijatima.

 

Posebno zabrinjava sve veća dostupnost i sve češće korištenje tzv. novih psihoaktivnih tvari koje svojim učinkom oponašaju učinak tradicionalnih droga, a  nisu kontrolirane međunarodnim ugovorima za suzbijanje zlouporabe droga. Tzv. legalice, tj. „legal highs“  najčešće se proizvode izvan Europe, a nabavljaju se preko online trgovina, specijaliziranih trgovina, „smart shopova“, ali i na ilegalnom tržištu. Iznimno su opasne, a veoma popularne među mladima.

Interes za korištenjem tzv. legalica primjetan je i u našoj županiji, a posebno je to zabrinjavajuća pojava među školskom djecom i mladima.

Na pitanje da li su ikada u životu koristili neku od novih droga i koju, među ispitanim učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole pozitivno je odgovorilo 2% dječaka i 1% djevojčica. Među ispitanim srednjoškolcima  gotovo su  svaki treći mladić (29%) i svaka deseta djevojka (11%) probali neku od novih droga. Najčešće korišteno sredstvo je Galaxy kojeg je među ispitanim učenicima 7. i 8. razreda osnovne škole probalo 2% dječaka i 1% djevojčica. Od ispitanih učenika 2.r. srednje škole Galaxy je probao  svaki peti mladić (20%) te 8% djevojaka.

(Rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti među školskom djecom i mladima, prosinac 2013, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije.)

 

Najčešće korištena sredstva su sintetski kanabinoidi- mješavina bilja koja se prodaje kao  „osvježivači prostora“, soli za kupanje, gnojivo za biljke, itd.  uz čestu napomenu na ambalaži kako nisu za ljudsku konzumaciju. Sadrže sintetske kanabinoide pa se pušenjem postižu učinci  slični  učinku tetrahidrokanabinola (THC), vežući se (kao i THC) na kanabinoidne receptore u središnjem živčanom sustavu. Mogu se pojaviti i kao  smola, bijeli prah ili kristali, ulje. Na tržištu su poznati kao Galaxy, Rainbow, Spice, Solar, Atomix, Sharp, itd.

 

Uz  rad s ovisnicima i njihovo liječenje, neizostavni dio borbe protiv zlouporabe droga je  edukativni preventivni rad s mladima, njihovim roditeljima i cjelokupnom javnošću na usvajanju znanja o štetnosti sredstava ovisnosti i usvajanja zdravih stilova života te se nadamo da će i ova akcija u romskom naselju, tome značajno pridonijeti.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *