MEĐIMURSKE VODE d.o.o. U SUSTAVU e-GRAĐANI

    Omogućavanjem usluge e-Građani korisnicima usluga – građanima, Međimurske vode d.o.o. korištenjem suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije daju nove mogućnosti komunikacije i prva su tvrtka javne vodoopskrbe i javne odvodnje u Hrvatskoj koja pruža takvu uslugu.

Sustav e-Građani je projekt Vlade Republike Hrvatske pokrenut s ciljem povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga na način da se modernizira, pojednostavni i  ubrza komunikacija građana i javne uprave. Uslugama u sustavu e-Građani i Osobnom korisničkom pretincu može se pristupiti samo kao  registrirani korisnik pomoću važećeg osobnog identifikacijskog broja (OIB-a), korištenjem odgovarajuće vjerodajnice. Razvojem sustava e-Građani koordinira Ministarstvo uprave, a partneri su Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijske tehnologije (APIS IT d.o.o.), u dijelu razvoja Osobnog korisničkog pretinca, te Financijska agencija, u dijelu razvoja Nacionalnog identifikacijskog i autentikacijskog sustava. Za financiranje sustava e-Građani zaduženo je Ministarstvo financija.

Međimurske vode d.o.o su to prepoznale kao priliku da se, uključivanjem svojih vodnih usluga u sustav e-Građani, približe svojim potrošačima. Potrošačima je prijavom u sustav e-Građani omogućen pristup portalu na kojem mogu, za potrošna mjesta za koja su Međimurskim vodama d.o.o. dostavili svoj osobni identifikacijski broj (OIB), imati uvid u pregled zaduženja i uplata, pregled upisanih stanja brojila, te pregled računa za razdoblje do godinu dana unatrag. Svakog dana mogu pratiti stanje usluge evidentirano u poslovnim knjigama Međimurskih voda d.o.o. do istaknutog datuma sinkronizacije podataka između Međimurskih voda d.o.o. i sustava e-Građani.

Na tragu svoje vizije i misije, Međimurske vode d.o.o. Čakovec su tako  učinile još jedan korak prema poboljšanju vodnih usluga – poboljšanju odnosa s potrošačima, fizičkim osobama.

Fizičke osobe, vlasnici priključaka na sustav javne vodoopskrbe i javne odvodnje, koji do sada nisu prijavili svoj OIB Međimurskim vodama d.o.o., a žele da im i ta elektronička usluga bude dostupna u sustavu e-Građani trebaju predati svoj OIB Međimurskim vodama d.o.o. na šalterima na adresi Čakovec, Matice hrvatske 10, putem e-mail adrese korisnik@medjimurske-vode.hr ili putem obrasca za kontakt koji ćete pronaći u sustavu e-Građani.

Na taj način, sve one informacije koje korisnici vodnih usluga najčešće traže od Međimurskih voda d.o.o., postale su dostupne u bilo koje doba dana i na bilo kojem mjestu u svijetu.

Uvidom u sustav e-Građani može se vidjeti da su Međimurske vode d.o.o., prve u Hrvatskoj među poduzećima koje pružaju vodne usluge, po uključivanju svojih usluga u sustav e-Građani.

Ovo je samo početni korak prema poboljšanju komunikacije s potrošačima korištenjem suvremene informacijsko-komunikacijske tehnologije. Međimurske vode d.o.o. će i dalje unapređivati svoje usluge i proširivati njihov izbor u sustavu e-Građani.

Mvode

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *