Međimurska županija objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Međimurska je županija 31. listopada 2019. godine na svojim stranicama objavila Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. Na osnovi tog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u  kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije. Proračunom osigurana sredstva namijenjena su  za kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije utvrdi kao javne potrebe. Javnim se potrebama u kulturi smatraju i one utvrđene posebnim zakonom, kao što su programi ustanova u kulturi, djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga te drugih organizacija u kulturi, programi zaštite, očuvanja, obnove i revitalizacije kulturnih dobara i nasljeđa, izdavanje knjiga, programi vizualne i audiovizualne umjetnosti, programi u području kazališne, glazbene, glazbeno-scenske i plesne djelatnosti i kulturno-umjetničkog amaterizma, programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim projektima i aktivnostima.

                Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici te se sa svom potrebnom dokumentacijom šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec. Prilikom vrednovanja pristiglih prijedloga Kulturno vijeće i Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport primjenjivat će Kriterije za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020., a u obzir će se uzimati isključivo prijave pristigle do 9. prosinca 2019. do 12,00 sati.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *