KONSTITUIRAN NOVI NADZORNI ODBOR MEĐIMURSKIH VODA d.o.o. Čakovec

Na sjednici održanoj 26.07.2017. godine, Skupština društva Međimurske vode d.o.o. Čakovec donijela je odluku o izboru novih članova Nadzornog odbora Međimurskih voda jer je dosadašnjim članovima Nadzornog odbora mandat istekao s 25.07.2017.

Stoga su od dana izbora na Skupštini, novi članovi Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o:

  1. predstavnik Grada Čakovca, Jurica Horvat iz Čakovca

  2. predstavnik Grada Čakovca, Miroslav Novak iz Novog Sela Rok

  3. predstavnik 1. grupe (Općina Nedelišće i Općina Strahoninec) Marjan Marciuš iz Pušćina

  4. predstavnik 2. grupe (Općina Šenkovec, Grad Mursko Središće, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Selnica, Općina Sveti Juraj na Bregu, Općina Štrigova, Općina Gornji Mihaljevec) Josip Dobranić iz Murskog Središća

  5. predstavnik 3. grupe (Općina Podturen, Općina Vratišinec, Općina Mala Subotica, Općina Orehovica, Općina Belica, Općina Domašinec, Općina Dekanovec i Općina Pribislavec) Mihael Grbavec iz Vratišinca

  6. predstavnik 4. grupe (Grad Prelog, Općina Goričan, Općina Kotoriba, Općina Sveta Marija, Općina Donji Vidovec, Općina Donja Dubrava i Općina Donji Kraljevec) Vlado Sokač iz Goričana

Članovima Nadzornog odbora mandat traje četiri godine.

Nakon izbora na Skupštini, članovi Nadzornog odbora održali su dana 02.08.2017. svoju 1. konstituirajuću sjednicu na kojoj je donijeta slijedeća

ODLUKA

Za predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., izabire se JURICA HORVAT iz Čakovca,

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Međimurskih voda d.o.o., izabire se MARJAN MARCIUŠ iz Pušćina.

mvode.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *