Izdana građevinska dozvola za 1. fazu Sjeverne obilaznice grada Čakovca

Nakon provedenih svih pripremnih radnji te rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Grad Čakovec je prije nekoliko dana investitoru, Hrvatskim cestama d.o.o. iz Zagreba izdao Građevinsku dozvolu za 1. fazu Sjeverne zaobilaznice grada Čakovca.  

            Građevinska dozvola obuhvaća dio građevine iz Lokacijske dozvole o kružnog toka prema naselju Šenkovec do budućeg nadvožnjaka preko Mihovljanske ulice u Čakovcu, ukupne dužine 1.600 metara. Osim same prometnice koja će imati dva prometna traka, izgradit će se i križanje sa ulicom Ivana Gorana Kovačića te spoj na Športsku ulicu u Mihovljanu. Uz južnu stranu buduće zaobilaznice izgradit će se i pješačko-biciklistička staza, uredit će se kanal za oborinsku kanalizaciju, te javna rasvjeta uz cijelu trasu prometnice. Investicija će se u najvećem dijelu financirati sredstvima Hrvatskih cesta, dok će Grad Čakovec iz svog Proračuna sufinancirati gradnju javne rasvjete.

Prema planu Hrvatskih cesta za izgradnju državne ceste u programskom razdoblju 2017.-2020. godine za Sjevernu zaobilaznicu grada Čakovca planirano je 43.170.000,00 kuna, od čega će se 41.570.000,00 kuna uložiti u ovoj i sljedećoj kalendarskoj godini.

            Prema planu, nakon što ova 1. faza zaobilaznice završi, odmah kreće nastavak gradnje prema čvoru u Štefancu. Jednom kad završi, ukupna dužina sjeverne zaobilaznice iznosit će 5.700 metara. Na toj su trasi predviđena i dva nadvožnjaka, prvi preko Mihovljanske ulice, pruge prema Lendavi i odvodnog kanala Lateralac, a drugi preko pruge prema Kotoribi i korita Trnave, oba dužine preko 200 metara. Zajedno s prije petnaestak godina izgrađenom Južnom zaobilaznicom iznosi gotovo 13 kilometara. Oko cijelog Čakovca bit će izgrađen cestovni prsten, koji će tranzitni promet izmaknuti iz središta grada. Također, na čakovečku zaobilaznicu spajat će se i planirane nove prometnice prema Varaždinu te Murskom Središću.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *