Ivan Perhoč od 15. ožujka preuzima upravljanje GKP Čakomom

Temelje Odluke Skupštine GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec, Ivan Perhoč iz Čakovca od 15. ožujka 2019. godine, bit će direktor ove komunalne tvrtke. Odluka je donesena temeljem raspisanog javnog natječaja za mjesto direktora te prethodnog mišljenja Nadzornog odbora Čakoma.

            Na raspisani javni natječaj pristigla je samo jedna molba, za koju je provjerom utvrđeno da ispunjava sve propisane uvjete. Prethodno pozitivno mišljenje Nadzornog odbora Skupština društva jednoglasno je uvažila te izabrala Perhoča. On je inače u razdoblju od 2000. do 2009. godine već bio direktor ovog poduzeća, a trenutno obnaša funkciju tehničkog direktora.

            Dosadašnjoj direktorici Snježani Talčec Avirović istekao  je mandat  će te ostati u Čakomu na radnom mjestu sukladno njezinoj stučnoj spremi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *